Polityka prywatności

Co to jest RODO?

RODO – jest to skrótowiec oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja tego roku.

RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.

Co znajduje się w tym komunikacie?

Na tej stronie przedstawiamy Ci komplet informacji dotyczących tego kto, w jaki sposób, w jakim celu i zakresie przetwarza Twoje dane osobowe.

Co powinienem zrobić po przeczytaniu tego komunikatu?

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali w dalszym ciągu Twoje dane osobowe w określonym celu, czyli np. nie chcesz otrzymywać od nas: komunikatów e-mail lub masz inne pytanie w związku z przetwarzaniem danych osobowych – skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie WWW pod adresem: www.neoantyk.pl lub poprzez wskazane na tej stronie adresy e-mail.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Neoantyk Anna Kubacka, ul. Północna 5, 62-006 Kobylnica, NIP 889-144-38-60.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– realizacji zamówienia, jeśli dokonywałeś/-aś zakupu w naszym sklepie online;
– przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz innych informacji dotyczących naszej działalności, w postaci wiadomości email jeśli zapisywałeś/-aś się do naszego newslettera;
– obsługi reklamacji, jeśli dokonywałeś/-aś reklamacji naszych;
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa dotyczących kwestii podatkowych, finansowych, związanych z realizacją umowy;
– realizacji innych umów, o ile doszło do ich zawarcia, niezależnie od formy i miejsca;
– realizacji innych, prawnie usprawiedliwionych celów, w tym także jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od tego, jakiego celu dotyczy przetwarzanie danych osobowych oraz w jaki sposób zostały do nas dostarczone, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres do wysyłki (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu komórkowego, adres email, podpis, NIP, dane dotyczące zakończenia sieci Internet, z którym łączy się Twoje urządzenie (telefon, komputer, tablet itp.), za pomocą którego przeglądasz nasze strony WWW, tj. adres IP oraz informacje dotyczące plików Cookies.

Jak pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Przede wszystkim pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, przez strony WWW, formularze umieszczone na stronach WWW lub formularze w postaci druków. Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe w wyniku skierowania do nas korespondencji pisemnej lub jeśli podasz nam swoje dane osobowe w rozmowie telefonicznej albo w inny sposób.

Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

Przede wszystkim dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy i Współpracownicy, czyli osoby które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań. Twoje dane będą także udostępniane naszym podwykonawcom, takim jak: firmy przewozowe, firmy realizujące zlecenia płatności i inne podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji wiążących nas z Tobą relacji. Twoje dane mogą być także udostępniane wszelkim podmiotom uprawnionym na podstawie prawa do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością (organy podatkowe, banki itp.).

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe masz szereg praw, w tym między innymi:

– prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przepisów prawa, nakładanych na nas obowiązkach lub prawnie uzasadnionym celu przetwarzania, Twoje prawa mogą ulegać ograniczeniu. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody w określonym celu, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez skontaktowanie się z nami przez wskazane na stronie sklepu adresy e-mail.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych w określonym przez nas zakresie będzie przez nas wymagane. Dotyczy to przede wszystkim realizacji umów lub działań podejmowanych przez nas przed zawarciem umowy oraz innych działań wymagających od nas przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zrealizowania Twojego prawa lub żądania.

Organ nadzorczy i Skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.


Koszyk